Tốc độ nhanh như chớp, kết hợp với lực bật cầu đặc biệt, hiếm có trong dòng vợt cầu lông NanoFlare mới. Được thiết kế để tăng tốc độ vung vợt và khả năng điều vợt. NanoFlare là dòng vợt đầu nhẹ đầu tiên, đồng thời cho phép người chơi tiếp cận sức mạnh ghi điểm khi gia tốc cầu bay được tăng cao hơn trong cùng một thiết kế.

-17%
3.288.000  2.740.000 
-17%
1.680.000  1.400.000 
-9%
1.872.000  1.699.999 
-9%
1.968.000  1.799.000